Company Overview
Company Overview

Management & Director’s

Mr. Jitendra D Patel
Mr. Gutambhai D. Patel

Engineer’s Team : Project Er. / Execute Er. / QC Er.

Mr. Bhavesh Patel
Mr. Nitin Bhavsar
Mr. Harsh Sohagia
Mr. Harshil Amrutiya
Mr. Ritesh Shah
Mr. Chirag Patel
Mr. Divyesh Shukla
Mr. Vishnu Mori
Mr. Prachi Bhanderi
Mr. Nailesh Shah

Site Admin Team :

Mr. Pankaj Shah
Mr. Shailesh Barot
Mr. Nayan Patel
Mr. Nitin Malaviya
Mr. Praful bhai Sohagia
Mr. Jignesh Patel
Mr. Kalpesh Vora

Office Team : Account / Tender / Admin :

Mr. Yogesh Joglekar
Pallavi Suthar
Varsha Patel
Sangeeta Patel
Mr. Vishal Barot